Wednesday, August 16, 2017

-байдаг шүү

А + байдаг шүү

А + 더라

He seems to be busy these days.
요즘 개는 바쁜 것 같더라.
Сүүлийн үед тэр завгүй байгаа юм шиг байдаг шүү.

No comments:

Post a Comment